תגובתו של נשיא איגוד האינטרנט הישראלי (רימון לוי) לטענות שהועלו ברשת

בהמשך לדברים שהועלו ברחבי הרשת מאתמול (החל מהכתבה של רועי שלומי בווינט, וכלה בשאר ההתרחשויות בבלוגוספירה), החליטו אנשים אחרים ואני בתוכם להצטרף לאיגוד האינטרנט הישראלי.

רימון לוי, נשיא איגוד האינטרנט הישראלי, שלח כעת מכתב לנרשמים החדשים לאיגוד, מתוך רצון לתת מידע ואת דעותיו על הנאמר.
עבור האנשים שעוד לא נרשמו לאיגוד, אני מביא כאן את המכתב כלשונו (אשמח לדעות ותגובות):

אתם יכולים להוריד את ה- PDF מהלינק הזה: welcome_newmember (או לקרוא את הטקסט פה מתחת)

מידע למצטרף הטרי לאיגוד האינטרנט הישראלי:‬
‫עובדות, נתונים ותפקידו האיגוד‬

‫חבר יקר, אני מברך אותך על הצטרפותך לאיגוד האינטרנט הישראלי . כולי תקווה שהצטרפותך תלווה גם פעילות וניסיון השפעה על פעולות האיגוד , על פי הכרתך והשקפתך. אני מייחס את הצטרפותם של מספר חברים בעת האחרונה לתגובה למאמר עמדה שפרסם רועי שלומי ב ‪ Ynet‬ובבלוג שלו. אני שמח שהפרסומים הביאו להצטרפות חברים רבים. אני לא ממש מסכים עם דעותיו של רועי על מטרות קיומו של איגוד האינטרנט , ועל כך אתייחס בקצרה בהמשך. אני רוצה לנצל הזדמנות זו דווקא כדי לעסוק ב הבהרת כמה קביעות שהוצגו כעובדות והן פשוט לא נכונות בפרסומים של רועי, ובכמה שאלות רטוריות , שלא לומר מניפולטיביות , שהוא מעלה – היוצרות מצג שווא .‬
‫ראשית, בואו נראה את העובדות :‬

דוחות כספיים: כל הדוחות הכספיים של האיגוד עומדים לרשות הציבור , מיום‬ הקמת האיגוד, וניתנים לעיון אצל רשם העמותות . מה שרועי שלומי ציין כדוחות‬ "חסומים בסיסמא", הם הדוחות הכספיים של 2008 שטרם אושרו באסיפה הכללית‬ של האיגוד שצריכה להתקיים ב – 51 בספטמבר 2009. לאחר אישורם, הם יתפרסמו‬ יחד עם כל הדוחות הקודמים .‬ "‪ ISOC‬בעולם הוא ארגון עצמאי, הממומן מתרומות ודמי חבר ואינו קשור לארגון‬ ICANN‬העולמי": לא נכון. ‪ ISOC‬מפעיל את מרשם שמות המתחם בסיומת‬ הגלובלית ‪ .org‬החברות ב- ‪ ISOC‬אינה כרוכה כלל בדמי חבר , וחלק הארי מתקציבו‬ מגיע ממרשם שמות המתחם. ‪ ISOC‬פועלת בשיתוף פעולה הדוק עם ‪ICANN‬‬
‫ולמעשה מפגשים של ‪ ,ISOC‬כולל ישיבות הנהלה מתקיימים לרוב במסגרת כנסים של ‪( ICANN‬אני בעצמי השתתפתי בכנס כזה בפריז ביוני 2008, ודרך אגב – על חשבוני הפרטי וללא עלות של שקל אחד לאיגוד האינטרנט ).

‫השינויים בתקנון בנושא הזכות לבחור ולהיבחר: מזה שנים קיימת מגבלת זמן לחברות לצורך קבלת זכות לבחור ולהיבחר . הנחת העבודה היא שאדם צריך קודם להכיר את הארגון ותחומי פעילותו לפני שהוא יוכל לבחור. בשנה שעברה, האסיפה הכללית קיבלה החלטות להקלה לגבי זכות הצבעה , בכך שבוצע שינוי בתקנון המאפשר לקצר את זמן ההמתנה למי שהיה חבר שנתיים מתוך החמש שנים האחרונות. השינויים המוצעים כעת הם טכניים בלבד ובאים בעקבות דרישת רשם העמותות, שקבע שמי שלא יכול לבחור ולהיבחר צריך להיות מכונה "ידיד העמותה",  ולא חבר. יש שינויים נוספים מוצעים הבאים כתוצאה מהערות רשם העמותות . כל המידע יוצג כמובן באסיפה הכללית . שינוי במספר חברי הנהלה וזמן כהונה: הכוונה היא להגדיל את מספר חברי ההנהלה מ- 7 ל- 9, במטרה להרחיב את מספר מקבלי ההחלטות והעוסקים  במלאכה חברים חדשים בהנהלה ציינו גם שלוקח זמן להכיר את הארגון , ושנתיים נראו להם זמן קצר מדי. היות והיום מתקיימות בחירות כל שנה , כאשר בשנה אחת מתחלפים 3 חברי הנהלה ובשנה שלאחריה מתחלפים 4, חשבנו שזה יהיה נכון לעבור לשיטה עקבית, בה כל שנה נבחרים 3 חברי הנהלה, בסבב של 3 שנים. גם שומר על רציפות, גם מאפשר תחלופה. "כדי להצטרף לועד העמותה נדרש ותק של שנתיים" – פשוט לא נכון, לא מובן למה נכתב כך

‫"רק בשנה שעברה הנושא המרכזי באסיפה, היה המצב החריג שנוצר באיגוד ובו היו יותר מקומות לבחירה מאשר מועמדים לוועד". לא ממש נכון. בבחירות בנובמבר 2007 אמנם מספר המועמדים היה שווה למספר המקומות , ולכן באסיפה הכללית  בספטמבר 2008 נדונו דרכים לעודד הצגת מועמדות. ואכן, בבחירות בנובמבר 2008, הציגו מועמדותם 9 חברים לארבע המושבים, ומתוך 4 חברי הנהלה שנבחרו, שניים הם חדשים שמעולם לא כיהנו כחברי הנהלה . אני אישית חתמתי על מכתבי המלצה לשני מועמדים שלא היו חברי הנהלה על מנת לעודד אותם להתמודד בבחירות בהן אני הייתי מועמד בעצמי . אני יודע על עוד שני מועמדים שלא היו חברי הנהלה וקיבלו מכתבי המלצה מחברי הנהלה אחרים . על השקיפות: רועי שלומי מבקש לקבל פירוט מענקי מחקר. הרי אין קל מזה:  http://www.isoc.org.il/scholarship/selected2007.html‬‬

יש כמובן גם מידע נוסף באתר האיגוד , ציבורי ופתוח לכל . צריך רק לגשת לאתר.‬ מנהל תקין א': רועי מבקש לקבל מידע על נסיעות "משלחות" של חברי ועד לחו"ל‬ בשנים 2009-2008. כאן באמת תפסו אותנו: באמת אין ביכולתנו לדווח , מהסיבה‬ הפשוטה שבעשור האחרון, הנסיעה היחידה של חבר ועד לחו "ל הייתה בשנת 2005 בכנס חברת המידע )‪ (WSIS‬בטוניס, לבקשת ממשלת ישראל . לא היו אחרות.‬ מנהל תקין ב: עוד מבקש רועי להציג את כל הכספים ששולמו לחברי הועד (כולל‬ החזר הוצאות). בכל שנת 2008, סך הכל החזרי הוצאות לכלל חברי ההנהלה‬  הסתכם ב- 1093 ₪ (אלף ותשעים ושלוש ה שקלים חדשים). מזה אני אישית‬ קיבלתי כהחזר נסיעות ברכבת ומונית לישיבות + חניה סך של 139₪, חבר הנהלה‬ אחר קיבל החזר של 363 ₪ על כן שהוא קנה מכספו מתנה למי שניהל בהתנדבות‬ את בחירת הזוכים במענקי מחקר (אף חבר הנהלה לא היה מעורב בבחירת הזוכים),‬ ועוד 591₪ החזר הוצאות לחבר הנהלה אחר על אירוח אורח מחו "ל שבא לכנס‬ השנתי. 4 חברי הנהלה אחרים לא קיבלו כלל החזרי הוצאות , או תמורה כספית‬ כלשהי בשנת 2008 (טוב, אם לא לוקחים בחשבון את הסנדוויץ ' טונה המוגש‬ בישיבות -– אני אישית נהנה מהירקות …- ולא, אין בורקס).‬ אני מקווה שחלק מכם יציג מועמדות לבחירות להנהלה – אבל שלא יהיו אשליות :‬ עבודה חשובה ומעניינת תהיה בשפע – תגמול חומרי ממש לא.‬
‫אלו העובדות. ועכשיו לכמה הערות עקרוניות על תפקיד איגוד האינטרנט כפי שאני רואה אותו, וכפי שנובע מהתקנון והאמנה שלו , שהנחו את פעילותו במהלך כל שנות קיומו.
‫האיגוד רואה את תפקידו כמאפשר, ‪ ,Internet enabler‬בחברה הישראלית. אנו רואים עצמנו כגורם מרכזי לפעילות הורדת חסמי גישה לאינטרנט , ולייצוג החברה האזרחית, כצלע שלישית בשיתוף הממשלה והסקטור העסקי . אחת המשימות העיקריות שלנו היא לפעול לשמירת אינטרנט חופשי , הורדת חסמי גישה ומתן אפשרות לכל אזרח במדינה ליהנות מיתרונות האינטרנט להשגת מטרותיו (במסגרת החוק), כל אחד על פי השקפת עולמו. כך לגבי תשתיות אינטרנט כמו מערך שמות המתחם (‪ )ccTLD‬תחת ‪ . .il‬בניגוד למה שחושבים אנשים שמצויים פחות ב מבנה תשתית רשת האינטרנט , מערך ה- DNS‬הוא קריטי ורמת השירות הניתנת בו חייבת להיות גבוהה ביותר .  איגוד‬ האינטרנט מספק שירות זה לקהילת האינטרנט במדינת ישראל מזה כ- 13 שנים. כמו‬ בכל המדינות המערביות הרישום מנוהל על ידי ארגונים ללא מטרות רווח . זאת,‬ בניגוד למדינות כמו ויאטמם ואפגניסטן, בהן מערך שמות המתחם מנוהל על ידי‬ הממשלה, או במדינות כמו מיקרונזיה ואתיופיה בהם גורמים עסקיים מנהלים את‬ הרישום (לטובת בעלי מניותיהם ).

‫האיגוד פעל ופועל במגוון רב של צירים , חלקם באופן עצמאי, חלקם עם שותפים, חלק באופן גלוי וחלק מאחורי הקלעים. הקלעים . בין היתר, הביא האיגוד להעלאת עבודות דוקטורט האינטרנט לשימוש חופשי של הציבור , קידום חוק דואר הזבל בישראל, שמירה על ניטראליות הרשת והשימוש ב ‪ VOIP‬במכשירים ניידים , עידוד פרוייקטי קוד פתוח, קידום הקמת מאגר נתוני האינטרנט בישראל , חינוך והסברה לשימוש נבון ברשת , תמיכה ב אינטרנט לבני הגיל השלישי, הפעלת קבוצת משימה נגישות לאינטרנט לאנשים עם מוגבלות ועוד פעילויות רבות .‬
‫נכון, תמיד אפשר לשפר ולקדם, ואנו עושים זאת משנה לשנה ותמיד שמחים לכתפיים נוספות לשאת בעול . (היו פה הרבה לינקים, אבל ההעתקה עשתה בעיות בלשמור את הלינקים) אכן, מקור המימון המרכזי הוא מיתרות שיצר מרשם השמות . אנו דואגים שיתרות אלה, כשהן קיימות , תחזורנה לציבור (ולאו דווקא לחברי האיגוד , גם לא לרושמי שמות מתחם, אלא לכלל הציבור בישראל).

כמו רבים מכם, שאני מכיר אישית , מניע אותנו הרצון לפעול למען חברה טובה יותר ,‬ פתוחה ופלורליסטית. יש מי שאינם מסוגלים לדמיין מצב שאדם יפעל ללא תגמול‬ חומרי, וכאשר נתקל בכאלו אינם יכולים אלא להניח שהמניעים שלו נסתרים ואפלים .‬ אם הנך שייך לסוג הראשון , אשמח על הצטרפותך לאיגוד, ומקווה לראות אותך יום‬
‫אחד מחליף אותי בתפקידי – שאמנם מלא סיפוק של עשייה , אבל דורש השקעת המון מאמץ ואנרגיה .

בברכה,‬
‫רימון לוי‬
‫נשיא האיגוד

*  *  *  *

עידכון: רועי שלומי הגיב למכתבו של רימון לוי. הפסקה האחרונה בפוסט שלו (אחרי התייחסות עניינית לחלק מהסעיפים) מסכמת ואומרת:

אפשר להמשיך ולהתפלפל בפרטים טכניים וסעיפי תקנון, אך מאז פרסום המאמר והפרסומים באתרים שונים זרמו אליי אימיילים, שיחות טלפון, הודעות, מסמכים ותלונות של עשרות גורמים. ביניהם בלוגרים, מפתחי אתרים, בעלי דומיינים, מנכ"לים של חברות בתחום האינטרנט, גורמי מקצוע בתחום התקשורת ואחרים. כולם הופתעו לגלות את הסכומים וההתנהלות, כולם מדהמו לגלות כי לא יוכלו להשפיע גם אם ירצו. הדיון הוא לא על מחירי דומיינים או סעיף קטן ג'. הדיון מבחינתי הוא קודם כל על שקיפות, פתיחות וחופש בחירה, ואני שמח להיות Internet Enabler שהתחיל דיון ציבורי אמיתי מזה שנים ביעודם של מיליוני השקלים שזורמים לכיסי האיגוד.

6 תגובות בנושא “תגובתו של נשיא איגוד האינטרנט הישראלי (רימון לוי) לטענות שהועלו ברשת”

 1. פינגבאק: בלוגדיבייט
  1. תודה תומר.
   תיקנתי. גם תיקנתי את הספרות (שכולם התהפכו, חוץ מהמספרים החד ספרתיים).

   גם הוספתי לינק לתגובה של רועי שלומי.

   (נ.ב: התלוצצתי לגבי המספרים החד ספרתיים…… גם הם התהפכו)

 2. על הארגון עצמו לא ידעתי דבר עד שעלה עכשיו לכותרות (ליתר דיוק, לסטטוסים).
  את הנפשות הפועלות אני פוגש עכשיו לראשונה.
  משאמרנו את זה…

  מכתב מצויין. ישיר, לוקח את עצמו ברצינות הראויה (ר"ל לא יותר מדי), ובעיקר מזמין.
  מקוה שהקריאה לכוחות טובים להצטרף תיפול על אזניים קשובות, ושבעקבותיה יהפוך הארגון לשקוף ודמוקרטי עוד יותר משהוא היום.

השאר תגובה