המצע הטכנולוגי הראשון (והראוי!) לבחירות 2009

היום התפרסם נייר העמדה הטכנולוגי של התנועה הירוקה מימד. וכבר מיהר וכתב עליו קלינגר:

"האם במצע של המפלגה שאתם מתכננים להצביע עבורה יש התייחסות לשיתוף קבצים, קוד פתוח, שקיפות טכנולוגית, תקני רשת ומחזור של מערכות מחשב? אם כן,  אז כנראה שאתם מצביעים לתנועה הירוקה-מימד." זאת כתב היום קלינגר בבלוגו ופנה לנמק גם מדוע הוא לא יצביע לעבודה או למר"צ.

המצע הטכנולוגי של התי"מ (התנועה הירוקה מימד) הוא החלום הרטוב של כל ישראלי אוהב אינטרנט באשר הוא. יש תחושת קטרזיס בקריאת כל הדברים הללו שהיינו רוצים לראות ולא חלמנו שמפלגה תעיז להעלות אותם על הכתב. בעיקר לאחר שמהממשלה האחרונה סבלנו מכך שחוק נתוני התקשורת עבר, ועוד אנו ממשיכים להמתין בזמן שמונפת מעלינו החרב של חוק הצנזורה על הרשת (חוק 892).

אני מקווה שכמה שיותר בלוגרים יביעו תמיכה במצע הזה (ויכתבו עליו), שהתקשורת תתלבש על זה – ומי יודע אולי אפילו מפלגות נוספות יחליטו שיש דברים בגו (לא המשחקהמצע).

ואם אתם מסכימים לעמדתי, אנא הצטרפו לקבוצת הפייסבוק שפתחתי בנושא: גם אני רוצה מצע טכנולוגי נאור – בבחירות של 2009 !

והיות והמצע מפורסם תחת CC, אני מביא אותו לפניכם בבלוג הזה:

התנועה הירוקה-מימד מייחסת חשיבות גדולה לתפקיד של הטכנולוגיה בחיי היומיום, בכלכלת המדינה, בהבטחת שוויון בהזדמנויות ובגישה למידע.

מדינת-ישראל היא מובילה עולמית בפיתוח טכנולוגי, ובתחומים מסויימים גם ביישום ובשימוש בטכנולוגיות מתקדמות. לענפי טכנולוגיה שונים, בראשם ענף התוכנה, יש חשיבות כלכלית גדולה לישראל והם מקור גאווה לתושבי המדינה.

עם זאת, בדומה לרוב המדינות המערביות, ישנה בישראל מגמה מדאיגה של היווצרות פער דיגיטלי (Digital Divide), כלכלי ותרבותי, שמשאיר שכבות אוכלוסייה שלמות מאחור. כמו כן, ישנה מגמה של המחוקק בישראל להגביל את השימוש בטכנולוגיות שונות או להשתמש בטכנולוגיה באופן שפוגע בזכויות האזרחיות של תושבי המדינה.

בתנועה הירוקה-מימד מאמינים שהטכנולוגיה נועדה לשרת את האדם, ועל המחוקק להעמיד בראש שיקוליו היבטים הקשורים לכבוד האדם, חירויותיו וצמיחתו.

אנו מאמינים כי המחוקק של המאה ה-21, צריך להבין על בוריים גם את ההקשרים התרבותיים, החברתיים, הפוליטיים והסביבתיים של הטכנולוגיה, ולהעניק להם ביטוי בחקיקה נאורה, שוויונית ואחראית.

חינוך טכנולוגי. מאחורי העדיפות הטכנולוגית של ישראל עומד ההון האנושי שלה. כדי לטפח אותו תקדם התנועה הירוקה-מימד חינוך טכנולוגי איכותי, שיאפשר חשיפה לטכנולוגיה מגיל הגן ועד ללימודים האקדמיים. חשוב, עם זאת, להדגיש כי התי"מ מתנגדת להשקעה בנ"ל על חשבון קיפוח מדעי החברה והרוח, כפי שנעשה היום בחלק ממוסדות האקדמיה בישראל.

התנועה הירוקה-מימד תפעל ליצירת תשתית טכנולוגית שתשמש בסיס לתוכניות לימודים גמישות ודינמיות, שיעודדו שיתוף של מורים, הורים ותלמידים.

צמצום הפער הדיגיטלי. התנועה הירוקה-מימד תפעל לצמצום הפער הדיגיטלי, בשאיפה להעניק לכל אזרח בישראל את האפשרות להשתמש בטכנולוגיה לרכישת דעת, התפתחות מקצועית, והיחלצות ממעגל העוני. התי"מ תפעל כדי להסרת מגבלות שמחייבות שימוש בטכנולוגיה ספציפית או הוצאה כספית מיוחדת, לצורך גישה חופשית ונגישות מלאה למידע ציבורי.

התנועה הירוקה-מימד תפעל כדי להבטיח שמחשבים ישנים ימוחזרו/יחודשו, ויועמדו חינם או במחיר סמלי לשימושם של מי שאינם יכולים לרכוש מחשבים חדשים.

נגישות לבעלי מוגבלויות. התנועה הירוקה-מימד רואה בהנגשת טכנולוגיה לבעלי מוגבלויות (מוטוריות, סנסוריות, מוגבלויות בתקשורת וכו') אתגר חינוכי, כלכלי ואנושי חשוב. כדי לקדם את הנושא, נפעל בשיתוף עם ארגון W3C העולמי, איגוד האינטרנט הישראלי, עמותת נגישות ישראל, וכל גורם רלוונטי אחר שיוכל לסייע – כמובן, עם עדיפות לארגונים וולנטריים ומלכ"רים.

תשתיות תקשורת כמשאב ציבורי. מתוך אמונה כי הרשת היא משאב ציבורי וראוי לאפשר גישה לכל אזרחי ישראל למשאב זה, התנועה הירוקה-מימד תפעל להקמת תשתיות תקשורת ציבוריות, פתוחות וחינמיות ולרתימה של תשתיות קיימות לשירות הציבור. התי"מ תיזום הקמת רשתות-אלחוט ציבוריות מתקדמות, כדי לאפשר תקשורת חינמית, מהירה וזמינה לכל אדם, ובאותה עת לצמצם את צריכת החשמל ואת רמות הקרינה הסלולרית אליה כולנו נחשפים.

חופש המידע. ברוח חוק חופש המידע, בכוונתנו להילחם על זכותם של אזרחי ישראל ליהנות משקיפות מקסימלית של מערכות השלטון, כשהתשתית הטכנולוגית משמשת להפצת המידע.

התנועה הירוקה-מימד תפעל לפתיחת מאגרי מידע ושירותים טכנולוגיים שונים השייכים למדינה לשימוש הציבור בחינם, בפורמטי מידע מבוססי תקנים פתוחים (HTML, XML, Unicode וכו'). בכלל זה: מאגרים כמו ארכיון הצילומים הלאומי, מערכות GIS, מרכזי מידע עירוניים, מאגרי המידע של משרדי ממשלה והרשויות – לרבות אלו של בנק ישראל, מערכת בתי-המשפט, הרשות לניירות ערך וכו'.

נייטרליות הרשת (Net Neutrality). התנועה הירוקה-מימד מאמינה שיש לשמר את האופי החופשי של רשת האינטרנט, וכי התערבות בתכניה צריכה להיות אמצעי אחרון ששמור למקרים נדירים וקיצוניים. לא ניתן יד ליוזמות חקיקה פופוליסטיות שמטרתן הגבלה, סינון, צנזורה, פיקוח, ניטור או העדפה של תכנים מסוג מסוים ברשת.

פרטיות. הפרטיות היא זכות יסודית של כל אדם במדינה דמוקרטית, המעוגנת בחוק הגנת הפרטיות ובחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. התנועה הירוקה-מימד תפעל לאכיפת החוקים הקיימים ולתיקונם ככל שיידרש, כדי להבטיח את זכותם של אזרחי ישראל לפרטיות.

התנועה הירוקה-מימד חושבת כי על מדינה נאורה לכבד את האופי האנונימי של האינטרנט, ולא לחבל בו. אנו דוחים מכל וכל את היוזמות החוקיות למעקב אחר אזרחים וזיהוי שלהם. אנו מתנגדים לחוק נתוני תקשורת המאפשר לבלוש אחרי אזרחים ללא צו בית-משפט; ליוזמה הידועה כ"חוק המאגר הביומטרי"; ולכל שימוש בטכנולוגיה באופן שפוגע בפרטיות. לתפיסתנו, חוקים כגון אלו מסכנים את הדמוקרטיה בישראל ופוגעים בזכויות האזרחיות של תושבי המדינה.

חוק החתימה האלקטרונית. התנועה הירוקה-מימד תאפשר לאזרחי ישראל נגישות לשירותי הממשלה באמצעות יישום של חוק חתימה אלקטרונית. נתמוך בפרוייקטים שיאפשרו לאזרח לבצע פעולות פשוטות כמו הגשת פניות למשרדי הממשלה וקבלת שירותים מהם, ללא צורך לצאת מביתו, כמו גם להתקשר בעסקאות מרחוק על-ידי חתימה אלקטרונית שתזהה אותו ותצפין את מסמכיו. ההנפקה והניהול של מפתחות הצפנה ייפתחו לתחרות ויתבצעו באמצעות צדדים שלישיים, כך שהמדינה לא תחזיק במידע או במפתחות ההצפנה.

קוד פתוח ותקנים פתוחים. התנועה הירוקה-מימד תפעל לקידום התוכנה החופשית והשימוש בתקנים פתוחים (Open Standards), במוסדות המדינה ובמגזר העסקי. זאת, תוך שימת דגש על שימוש בטכנולוגיות החופשיות לשם סיוע לאוכלוסיות מוחלשות, ליצירת משרות מקומיות, להבטחת השקיפות והחשיפה של פתרונות טכנולוגיים לביקורת הציבור, ולהגדלת נגישות הציבור לרשת (מחיר התוכנות מהווה כיום מרכיב משמעותי במחיר המחשב).

כאשר בתחשיב ארוך טווח יימצא יתרון כלכלי ו/או חברתי להשקעה בפיתוח מבוסס תוכנה חופשית, תינתן לו עדיפות על-פני פתרונות קנייניים. במערכת החינוך, תינתן עדיפות לחומרי לימוד ברישיון פתוח, ותוכנות שיפותחו לצרכים לימודיים ישוחררו אף הן בקוד פתוח ללא הגבלת שימוש.

תקינה. התנועה הירוקה-מימד תפעל לאימוץ מערכות סטנדרטיזציה שמוכרות על-ידי רגולטורים במדינות המערב (כגון CE, FCC וכדומה), ושסמכויות מקצועיות בלתי-תלויות ימצאו כמתאימות לישראל.

שיתוף קבצים (File Sharing). התנועה הירוקה-מימד חושבת שמציאות שבה רוב תושבי המדינה הם עבריינים היא אנומליה. נפעל לשינוי חוק זכויות היוצרים כך שיכיר בשימוש ביתי וחינוכי, ויפריד אותם משימוש מסחרי ביצירות. זאת, תוך דאגה לפיצוי הולם לאמנים וליוצרים.

טכנולוגיה וסביבה. לאורך מחזור החיים של טכנולוגיה יש לשימוש בה השפעות סביבתיות מרחיקות לכת. ציוד אלקטרוני בכלל, וציוד מחשב והתקנים סלולריים בפרט, עשויים לגרום מידה משתנה של נזק סביבתי – החל מכזה שנובע מצריכת חשמל, דרך פליטה של קרינה וחומרים רעילים במהלך השימוש, וכלה בזיהום קרקע ומקורות מים כשחלקיהם אינם ממוחזרים.

התנועה הירוקה-מימד תפעל למזעור הנזקים הסביבתיים של הטכנולוגיה באמצעות מתן עדיפות למוצרים ולטכנולוגיות ידידותיים לסביבה, עידוד של מחזור ושימוש מחדש (Reuse). היא תדחוף לכך באמצעות תקינה, מתן פתרונות נגישים לאזרח, דירוג המיסוי והגדרת נהלי רכש ושימוש "נקיים" עבור משרדי הממשלה והרשויות.

הקמת גוף מייעץ. התנועה הירוקה-מימד תפעל להקמת גוף ידע בלתי תלוי, שיורכב מאנשי אקדמיה ובעלי מקצוע מומחים מתחומי הטכנולוגיה, המשפט והממשל. גוף זה ישמש לבקרה של החלטות הקשורות להשקעה ציבורית בטכנולוגיה, ולחקיקה בעלת הקשר טכנולוגי. הרכב הגוף המייעץ ותוכן המלצותיו יהיו שקופים לציבור.

תגובה אחת בנושא “המצע הטכנולוגי הראשון (והראוי!) לבחירות 2009”

השאר תגובה