2 תגובות בנושא “שיר החנוכה של אדם סנדלר”

להגיב על נורית מנור לבטל