4 תגובות בנושא “יש ימים שמרגישים ככה”

להגיב על טל גלילי לבטל