2 תגובות בנושא “הפוסט הראשון”

להגיב על אמנון דפני לבטל