4 תגובות בנושא “בגדד של הדס דגול”

להגיב על מתן לבטל