קחו דקה לנשום (3 דקות של יצירה מוזיקאלית המורכבת בעיקרה מנשימה)

יצירתי.
הדקה האחרונה, בעיקר, נגעה בי.