שדה הנרקיסים בגלילות נפגע בידי טרקטורים

היום פירסם גילי סופר, באתר הסביבה, ידיעה אודות פגיעה שבוצעה בשדה הנרקיסים בגלילות בשם: "הטרקטורים הגיעו לנרקיסים בגלילות"

אני מתוודע שמעולם לא ביקרתי במקום. אך משיחתי עם גילי הבנתי שבעלי אינטרסים גורמים לנו, הציבור הרחב, עוול – על ידי פגיעה במשאב הסביבתי שלנו. וזו תופעה ששווה לדעת כשהיא קוראת.

הנה פיסקאת מפתח מהכתבה "הטרקטורים הגיעו לנרקיסים בגלילות" :

מי שמצויים במאבקים לשמירת שטחים פתוחים (ואתרי תרבות ומורשת) מכירים את התופעה: עוד לפני שמגיעים הדיונים במוסדות התכנון לסיומם, נקבעות עובדות בשטח. לעתים זוהי יד נעלמה שפוגעת בערכי הטבע אותם מעוניינים חסידי השימור לשמר, לעתים אלה הן טעויות של מי שחותמים על האישורים או נותנים את ההנחיות. זה לא שמישהו חלילה חשוד במקרה זה בהשחתת הנרקיסים בזדון, אבל התוצאה היא אותה תוצאה: אף אחד לא יוכל לטעון בפני מוסדות התכנון “היי, אל תאשרו את הבנייה, היו פה נרקיסים כשהתחילו לתכנן את כל זה”.

מה אומר, זה פשוט דוחה.